Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Wprawdzie lekcja (13.03.2020), na której miała być przeprowadzona praca klasowa z dynamiki nie odbyła się - to jednakże zachęcam do rozwiązywania zadań rachunkowych z dynamiki.

  Pierwsza, najbliższa lekcja po przerwie w nauczaniu będzie właśnie pracą klasową dotyczącą dynamiki.

 

MATERIAŁY DO PRACY WŁASNEJ UCZNIA:

 

  1. Podręcznik kursowy do fizyki "FIZYKA" cz.1 - zakres rozszerzony, str. 137 - 140 - POWTÓRZENIE DZIAŁU: "Siła jako przyczyna zmian ruchu"
  2. Załączone materiały video (źródło: KhanAcademy)
  3. Zadania do samodzielnego rozwiązania ze zbioru zadań - FIZYKA cz.I

 

  Proszę przeczytać POWTÓRZENIE DZIAŁU z podręcznika i obejrzeć załączone materiały video. Następnie rozwiązywać zadania ze zbioru zadań z działu "Siła jako przyczyna zmian ruchu".

 

  Szczególną uwagę proszę zwrócić na te zadania ze zbioru zadań, które zostały przeze mnie rozwiązane i objaśnione na trzech, kolejnych lekcjach poprzedzających pracę klasową - uprzednio zapowiedzianą na dzień 13 marca 2020, tj. zadania Nr:

10.1, 10.21, 12.8, 13.3, 13.10, 13.20, 14.1, 14.4 i inne - także rozwiązane na tablicy.

 

Materiały video:

Zasady dynamiki Newona:

https://pl.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws

 

Ruch obrotowy i przyspieszenie dośrodkowe:

https://pl.khanacademy.org/science/physics/centripetal-force-and-gravitation

 

Pęd i popęd siły:

https://pl.khanacademy.org/science/physics/linear-momentum

 

  Następna lekcja on-line: "Dynamika - powtórzenie wiadomości" już w piątek, 20.03.2020. Lekcja będzie mocno multimedialna i oparta o bardzo rzetelnie przygotowane materiały video w języku... angielskim. Myślę, że nie będzie to stanowiło problemu, a właśnie pewną atrakcję.

 

Pozdrawiam

 

Wojciech Nowak

 

 

1 lekcja FiZYKA on-line. Temat: "Dynamika - rozwiązywanie zadań"
16 marca 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line