Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam na pierwszej lekcji on-line dotyczącej tematu:

"Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach"

 

Klasy: 3b1,3b2

 

Zamierzone osiągnięcia uczniów (wymagania)

w zakresie zdobytej wiedzy i umiejętności:

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 

Soczewki

  Uczeń:

 • potrafi opisać rodzaje soczewek,
 • potrafi objaśnić pojęcia: ognisko, ogniskowa, promień krzywizny, oś optyczna,
 • potrafi zapisać wzór informujący od czego zależy ogniskowa soczewki i poprawnie go zinterpretować,
 • wie, co nazywamy zdolnością skupiającą soczewki,
 • potrafi obliczać zdolność skupiającą soczewki,
 • potrafi obliczać zdolność skupiającą układów cienkich, stykających się soczewek

 

Obrazy w soczewkach

  Uczeń:

 • potrafi sporządzać konstrukcje obrazów w soczewkach,
 • potrafi wymienić cechy obrazu w każdym przypadku,
 • potrafi zapisać i zinterpretować równanie soczewki,
 • potrafi wykorzystać równanie soczewki do rozwiązywania problemów.

 

MATERIAŁY DO PRACY WŁASNEJ UCZNIA:

 

 1. Podręcznik kursowy do fizyki "Z fizyką w przyszłość" cz.2 - zakres rozszerzony, str. 323 - 335 - Rozdział 12.3. "Soczewki"
 2. Załączone materiały video (źródło: KhanAcademy)
 3. Zadania do samodzielnego rozwiązania w pliku zadania-soczewki.cz1.pdf

 

  Proszę przeczytać tekst z podręcznika i obejrzeć załączone materiały video. Następnie rozwiązać zadania z pliku zadania-soczewki-cz.1.pdf

 

Materiały video:

Soczewki (8 filmów) KhanAcademy

 

Zadania do rozwiązania:

zadania-soczewki-cz.1.pdf

 

  Następna lekcja on-line: "Soczewki - rozwiązywanie zadań" już we wtorek, 17.03.2020

 

Pozdrawiam

 

Wojciech Nowak

1 lekcja FiZYKA on-line. Temat: "Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach"
14 marca 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line