Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam na drugiej lekcji on-line dotyczącej tematu:

"Optyka - rozwiązywanie zadań"

 

Klasy: 3b1,3b2

 

Zamierzone osiągnięcia uczniów (wymagania)

w zakresie zdobytej wiedzy i umiejętności:

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 

Soczewki

  Uczeń:

 • potrafi opisać rodzaje soczewek,
 • potrafi objaśnić pojęcia: ognisko, ogniskowa, promień krzywizny, oś optyczna,
 • potrafi zapisać wzór informujący od czego zależy ogniskowa soczewki i poprawnie go zinterpretować,
 • wie, co nazywamy zdolnością skupiającą soczewki,
 • potrafi obliczać zdolność skupiającą soczewki,
 • potrafi obliczać zdolność skupiającą układów cienkich, stykających się soczewek

 

Obrazy w soczewkach

  Uczeń:

 • potrafi sporządzać konstrukcje obrazów w soczewkach,
 • potrafi wymienić cechy obrazu w każdym przypadku,
 • potrafi zapisać i zinterpretować równanie soczewki,
 • potrafi wykorzystać równanie soczewki do rozwiązywania problemów.

 

MATERIAŁY DO PRACY WŁASNEJ UCZNIA:

 

 1. Podręcznik kursowy do fizyki "Z fizyką w przyszłość" cz.2 - zakres rozszerzony, Rozdział 12.3. "Soczewki" - str. 332 - 333 - Zadania Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10
 2. Załączone symulacje fizyczne (źródło: Fyzika ve škole)
 3. Zadania do samodzielnego rozwiązania w pliku zadania-soczewki.cz2.pdf

 

  Proszę rozwiązać zadania z podręcznika i poćwiczyć z załączonymi symulacjami fizycznymi, a następnie rozwiązać zadania z pliku zadania-soczewki-cz.2.pdf

 

Symulacje fizyczne:

Soczewka

Soczewka skupiająca

Soczewka rozpraszająca

Wady wzroku

 

Zadania do rozwiązania:

zadania-soczewki.cz2.pdf

 

  Następna lekcja on-line: "Soczewki - powtórzenie wiadomości" w piątek, 20.03.2020

 

Pozdrawiam

 

Wojciech Nowak

 

 

2 lekcja FiZYKA on-line. Temat: "Optyka - rozwiązywanie zadań"
17 marca 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line