Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Zachęcam i proponuję zapoznać się z przykładem zadania z fizyki, gdzie wykorzystano zasadę superpozycji (składania) potencjałów i natężeń pól.

 

  Rozwiązany przykład dostępny jest tutaj: zasada superpozycji  (źródło: eSzkola.pl)

 

  Proszę zwrócić uwagę, że potencjały dodajemy algebraicznie (suma algebraiczna) natomiast natężenia pól - wektorowo (suma wektorów).

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

2 lekcja FiZYKA on-line. Temat: "Zasada superpozycji natężeń pól"
23 marca 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line