Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Tytułem powtórki omówionych w szkole zagadnień z języka C++ zachęcam oraz proponuję zapoznać się z niniejszym kursem języka C++

 

  Kurs dostępny jest tutaj

 

  Proszę zwrócić uwagę na elementy do tej pory omówione podczas zajęć kursowych w szkole.

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

 

 

2 lekcja INFORMATYKA on-line. Temat: "Powtórzenie wiadomości z wybranych elementów języka C++"
23 marca 2020

WSTECZ

INFORMATYKA on-line