Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Od 25 marca będą obowiązywały nowe przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 - określone 20.03.2020 roku rozporządzeniem MEN. Dotyczy to również oceniania na odległość.

 

 W związku z tym chciałbym już dziś umówić się z Wami na TEST on-line, który pojawi się w tej części strony dla grupy międzyoddziałowej obu klas, tj. 3b1 oraz 3b2 w dniu 31.03.2020 r. o godzinie 11:00.

 

  Test będzie miał charakter testu wyboru i składać się będzie z 15 pytań-zadań. Test będzie widniał na stronie czasowo, co oznacza, że należałoby przystąpić do jego rozwiązania o godzinie 11-tej dnia 31 marca. Wyniki testu (liczbę zdobytych punktów) poznacie od razu, a przeliczenie punktów na ocenę szkolną dostępne będzie w załączonej tabeli - zgodnie z PZO z fizyki dla Waszej grupy, tj. klas politechnicznych realizujących kurs fizyki w zakresie rozszerzonym.

 

  Pytania testowe będą występowały w losowej kolejności, a w obrębie każdego pytania-zadania kolejność opcji odpowiedzi również będzie losowa. Oznacza to, że każdy uczeń rozwiązujący test będzie w tym samym czasie odpowiadał na inne pytanie z losowym u każdego zestawem występujących odpowiedzi. Należy zatem skupić się na rozwiązaniu własnego testu i natychmiast po jego rozwiązaniu przesłać go do mnie. Po określonym czasie test ze strony zniknie. Nie będzie także możliwości ponownego rozwiązania testu, o czym już teraz informuję. Dodatkowe szczegóły przekażę w tej części strony w artykule, który pojawi się w piątek, 27.03.2020 roku.

 

  Pytania-zadania będą miały charakter pytań teoretycznych i prostych, nieskomplikowanych przykładów rachunkowych.

 

Zagadnienia do przygotowania: (omówione cztery, pierwsze zagadnienia  jeszcze podczas nauki w szkole przed zawieszeniem zajęć oraz to - przygotowane przez Was samodzielnie, czyli zagadnienie: "Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach" - ostatni punkt poniższych zagadnień)

 

  • Zjawisko odbicia i załamania światła
  • Całkowite wewnętrzne odbicie
  • Zwierciadła płaskie i zwierciadła kuliste
  • Płytka równoległościenna i pryzmat
  • Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewach

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

4 lekcja FiZYKA on-line. Temat: "Zapowiedź sprawdzianu - testu on-line z optyki"
24 marca 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line