Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika "Bomba atomowa. Energetyka jądrowa".

 

MATERIAŁY DO PRACY WŁASNEJ UCZNIA:

 

Podręcznik kursowy - str. 201-212

 

  Proszę przeczytać tekst z podręcznika i zapoznać się z kilkoma zagadnieniami dotyczącymi fizyki jądrowej.

 

  Szczególną uwagę proszę zwrócić na:

  • Budowę bomby atomowej
  • Budowę i zasadę działania reaktora jądrowego
  • Działanie elektrowni atomowej
  • Korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej

 

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Bomba atomowa. Energetyka jądrowa"
29 maja 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line