Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. W odniesieniu do tematu "Energia kinetyczna bryły sztywnej" - podręcznik kursowy, str. 215 - 219 proszę przyswoić sobie następujące wielkości fizyczne oraz ich jednostki:

 

  • Moment bezwładności
  • Energia kinetyczna bryły sztywnej

  

  Proszę przeczytać tekst z podręcznika i zwrócić uwagę na:

 

- Momenty bezwładności dla: kuli, walca, cienkiego krążka, pręta - względem osi przechodzącej przez środek masy bryły sztywnej,

- Twierdzenie Steinera, pozwalające na policzenie momentu bezwładności bryły sztywnej względem dowolnej osi obrotu.

 

  Następnie proszę rozwiązać zadania ze zbioru zadań - str. 78-79 - Zadania Nr.: 6.9, 6.10.

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Energia kinetyczna bryły sztywnej"
07 kwietnia 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line