Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Proszę zapoznać się z zagadnieniem energia w ruchu harmonicznym korzystając z podręcznika kursowego "Z fizyką w przyszłość" - zakres rozszerzony - cz. II - str. 20-22.

 

  Proszę szczególną uwagę zwrócić na równania oraz wykresy zależności E = f(t) oraz E = f(x) dla obu rodzajów energii, tj. kinetycznej i potencjalnej w funkcji czasu i w funkcji wychylenia. Najważniejszym zagadnieniem jest tu zasada zachowania całkowitej energii mechanicznej w ruchu drgającym.

 

  Następnie proszę rozwiązać zadania z podręcznika - str. 22 - Zad. 3 i Zad. 4, jak również rozwiązać zadania ze zbioru zadań: 7.22, 7.23, 7.24, 7.25.

 

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Energia w ruchu harmonicznym"
12 maja 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line