Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Zachęcam do pracy własnej z tematem "Model Bohra budowy atomu wodoru" cz.2 

 

MATERIAŁY DO PRACY WŁASNEJ UCZNIA:

 

  1. Podręcznik kursowy do fizyki "Świat fizyki" - zakres podstawowy, str. 126 - 141.
  2. Załączony materiał źródłowy (źródło: Khan Academy) - j. polski

 

  Proszę przeczytać tekst z podręcznika i tekst załączonego materiału źródłowego.

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

 

Materiał źródłowy:

https://pl.khanacademy.org/science/physics/quantum-physics/atoms-and-electrons/a/bohrs-model-of-hydrogen

FiZYKA on-line. Temat: "Model Bohra budowy atomu wodoru" cz.2
27 marca 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line