Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. W odniesieniu do tematu "Moment pędu (kręt) bryły sztywnej" - podręcznik kursowy, str. 225 - 227 proszę zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 

  • Moment pędu (jako wielkość wektorowa i wyrażona skalarnie)
  • Prawo zachowania momentu pędu

  

  Proszę przeczytać tekst z podręcznika i zwrócić uwagę na ww wielkość fizyczną (moment pędu) i jej jednostkę. Szczególną uwagę proszę zwrócić na prawo zachowania momentu pędu i jego matematyczną postać. Proszę zwrócić uwagę na związek pomiędzy momentem siły a zmianą momentu pędu zachodzącą w czasie (wektorowo i skalarnie).

 

  Proszę rozwiązać zadania ze zbioru zadań - str. 84 - Zadania Nr.: 6.28, 6.29.

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Moment pędu bryły sztywnej"
21 kwietnia 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line