Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika "Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego".

 

MATERIAŁY DO PRACY WŁASNEJ UCZNIA:

 

Podręcznik kursowy - str. 175-189

 

  Proszę przeczytać tekst z podręcznika i przypomnieć sobie z kursu fizyki w Gimnazjum schematy rozpadu: alfa i beta oraz pojęcie okresu połowicznego rozpadu.

 

  Szczególną uwagę proszę zwrócić na:

  • Schemat rozpadu alfa wraz z przykładami
  • Schemat rozpadu beta wraz z przykładami
  • Aktywność substancji promieniotwórczej i jej jednostkę
  • Prawo rozpadu promieniotwórczego (zapisane słownie i równaniem)
  • Krzywą rozpadu promieniotwórczego, tj. wykres N = f(t)

 

  Proszę następnie, aby każdy uczeń z osobna narysował wykres N = f(t), czyli krzywą rozpadu dla izotopu kobaltu, którego okres połowicznego rozpadu T = 5 lat, a początkowa liczba jąder w próbce No = 1.000.000. Czas obserwacji rozpadających się jąder t = 20 lat.

 

  Wykres proszę sporządzić na papierze w kratkę, przedstawiając go w układzie współrzędnych N = f(t) koniecznie nanosząc opis osi oraz obrane skalowanie na osie liczbowe. Następnie proszę wykonać zdjęcie sporządzonego wykresu i wysłać je do mnie z poziomu poczty e-szkoły (e-dziennika).

 

  Na prace czekam do:

 

1c - 27.05.2020, godz. 14:00 - zgodnie z planem konsultacji dla Waszej klasy

1b - 28.05.2020, godz. 13:00 - zgodnie z planem konsultacji dla Waszej klasy

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Prawo rozpadu promieniotwórczego. Metoda datowania izotopowego"
15 maja 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line