Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. W odniesieniu do tematu "Przyczyny zmian ruchu obrotowego. Moment siły" - podręcznik kursowy, str. 220 - 224 proszę zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 

  • Moment siły (jako wielkość wektorowa i wyrażona skalarnie)
  • II zasada dynamiki w ruchu obrotowym bryły sztywnej
  • Moc chwilowa w ruchu obrotowym bryły

  

  Proszę przeczytać tekst z podręcznika i zwrócić uwagę na ww wielkości fizyczne (moment siły, moc) i ich jednostki. Szczególną uwagę proszę zwrócić na II zasadę dynamiki w ruchu obrotowym bryły sztywnej i jej matematyczną postać.

 

  Następnie proszę samodzielnie przeanalizować przykład 6.3 z podręcznika (str. 223-224). Jest to przykład typowego zadania maturalnego z dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej...

 

  Proszę rozwiązać zadanie z podręcznika - str. 235 - Zad.1 oraz rozwiązać zadania ze zbioru zadań - str. 81 - Zadania Nr.: 6.17, 6.18.

 

  Na koniec proszę obejrzeć załączony materiał video (źródło: A Level Physics Online) - j. angielski

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

 

 

FiZYKA on-line. Temat: "Przyczyny zmian ruchu obrotowego. Moment siły"
20 kwietnia 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line