Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Proszę rozwiązać TEST on-line, który pojawi się w kursie fizyki na Moodle dla grupy międzyoddziałowej obu klas,  tj. 2b1 oraz 2b2 w dniu 04.05.2020 roku o godzinie 14:00. Test proszę rozpocząć o godzinie 14:00 dnia 04.05.2020 r.

 

 

TEST Z POLA GRAWITACYJNEGO zakończy się 04.05.2020 r. o godz. 14:45

 

 

Przeliczenie liczby punktów na ocenę szkolną:

15: bardzo dobry

14: - bardzo dobry

13: + dobry

12: dobry

11: - dobry

10: + dostateczny

9: dostateczny

8: - dostateczny

7: + dopuszczający

6: dopuszczający

5: - dopuszczający

4: + niedostateczny

0-3: niedostateczny

 

FiZYKA on-line. Temat: "Sprawdzian - test on-line z dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej"
04 maja 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line