I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Przypominam, że w odniesieniu do grupy międzyoddziałowej klas 2b1/2b2 - informację o sprawdzianie-teście on-line z pola grawitacyjnego przedstawiłem 

TUTAJ 27.04.2020 r.

 

Test zapowiedziałem na 04.05.2020 (poniedziałek) na godz. 14:00. Test dostępny będzie na kursie Moodle tego dnia i o tej godzinie. Tyle przypomnienia.

 

UWAGI TECHNICZNE

 

Przed przystąpieniem do testu on-line proszę o to, aby założyć - jeśli nie posiadacie - konto pocztowe w domenie gmail.com. Znacznie przyspieszy to rozpoczęcie rozwiązywania testu.

 

  • Test rozpocznie się o godz. 14:00 i będzie trwał do godz. 14:45. Po tym czasie test ze strony zniknie.

 

  • Test będzie miał charakter testu wyboru i składać się będzie z 15 pytań-zadań. Na każde z nich będą udzielone 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Czas na rozwiązanie testu to 45 minut.

 

  • Po rozwiązaniu testu i przesłaniu odpowiedzi - nie będzie możliwości ponownego rozwiązania tego samego testu.

 

  Proszę pamiętać o założeniu (w przypadku braku) konta pocztowego w domenie gmail.com na Google, jako, że poprawny Wasz adres e-mail należy wprowadzić do jednego z pól formularza przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Sprawdzian - test on-line z dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej. Uwagi techniczne"
28 kwietnia 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line

Copyright 2016-2020 © by Wojciech Nowak