Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Sprawdzian - test on-line w obu klasach (1b, 1c) ocenię dziś (24.04.2020), a oceny zapiszę do e-dziennika także dzisiaj po godz. 13:00. Zasady oceniania - zgodnie z zasadami PZO z fizyki, które przedstawiłem na początku roku szkolnego.

 

Przeliczenie liczby punktów na ocenę szkolną:

12: bardzo dobry

11: - bardzo dobry

10: + dobry

9: dobry

8: - dobry

7: + dostateczny

6: dostateczny

5: - dostateczny

4: + dopuszczający

3: dopuszczający

2: - dopuszczający

1: + niedostateczny

0: niedostateczny

 

  W przyszłym tygodniu rozpocznę kurs FIZYKI JĄDROWEJ. Proszę śledzić w kursie fizyki na Moodle dla poszczególnych klas informacje, które tam przedstawię.

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Sprawdzian - test on-line z fizyki atomowej"
24 kwietnia 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line