I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Proszę rozwiązać poniższy test z pola grawitacyjnego i przesłać rozwiązania po jego zakończeniu. (Na końcu testu będzie przycisk służący do przesłania odpowiedzi do testu). Test proszę rozpocząć o godzinie 11:00 dnia 31.03.2020 r.

 

 

TEST Z POLA GRAWITACYJNEGO zakończył się 31.03.2020 o godz. 12:00

 

 

Przeliczenie liczby punktów na ocenę szkolną:

15: bardzo dobry

14: - bardzo dobry

13: + dobry

12: dobry

11: - dobry

10: + dostateczny

9: dostateczny

8: - dostateczny

7: + dopuszczający

6: dopuszczający

5: - dopuszczający

4: + niedostateczny

0-3: niedostateczny

FiZYKA on-line. Temat: "Sprawdzian - test on-line z pola grawitacyjnego"
31 marca 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line

Copyright 2016-2020 © by Wojciech Nowak