Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam. Przypominam, że w odniesieniu do grupy międzyoddziałowej klas 2b1/2b2 - informację o sprawdzianie-teście on-line z pola grawitacyjnego przedstawiłem

 TUTAJ 24.03.2020 r.

 

  Test zapowiedziałem na 31.03.2020 (wtorek) na godz. 11:00. Tyle przypomnienia.

 

UWAGI TECHNICZNE

 

  Przed przystąpieniem do testu on-line proszę o to, aby założyć - jeśli nie posiadacie - konto pocztowe w domenie gmail.com. Jeśli już ktoś z Was posiada pocztę Gmail w Google to bardzo dobrze. Jeśli nie - proszę założyć nowe konto pocztowe. Znacznie przyspieszy to rozpoczęcie rozwiązywania testu.

 

  • Test rozpocznie się o godz. 11:00 i będzie trwał do godz. 12:00. Po tym czasie test ze strony zniknie.

 

  • Test będzie miał charakter testu wyboru i składać się będzie z 15 pytań-zadań.  Na każde z nich będą udzielone 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut.

 

  • Po rozwiązaniu testu i przesłaniu odpowiedzi - nie będzie możliwości ponownego rozwiązania tego samego testu.

 

  Proszę pamiętać o założeniu (w przypadku braku) konta pocztowego w domenie gmail.com na Google, jako, że poprawny Wasz adres e-mail należy wprowadzić do jednego z pól formularza przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Sprawdzian - test on-line z pola grawitacyjnego. Uwagi techniczne"
30 marca 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line