Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam

 

  Przypominam, że 15.05.2020 r. w kursie fizyki na Moodle zapowiedziałem na środę (20.05.2020, godz. 13:00 - zgodnie z planem konsultacji) zadanie do rozwiązania on-line w wyznaczonym czasie dla każdego ucznia z osobna.

 

  Numery zadań - czy to z podręcznika kursowego "Z fizyką w przyszłość" - zakres rozszerzony - cz. II czy ze Zbioru zadań obowiązującego dla tego podręcznika - także cz.II - pojawią się zatem jutro, tj. 20.05.2020 o godz. 13:00 w kursie na Moodle Każdy uczeń odnajdzie numer zadania ze zbioru bądź podręcznika, przeczyta treść i przedstawi rozwiązanie.

 

  Każdy uczeń otrzyma 1 zadanie (spośród podanych przeze mnie w całym kursie ruchu drgającego), a czas na rozwiązanie zadania oraz przesłanie odpowiedzi w postaci zdjęcia z rozwiązanym zadaniem to 10 minut.

 

  Wszystkie numery zadań były podawane przeze mnie z odpowiednio dużym wyprzedzeniem czasowym w kursie fizyki na Moodle. Kto rozwiązywał polecane przeze mnie zadania - ma teraz mniej pracy. Jedno z nich będzie jutro rozwiązywał w podanym wyżej czasie.

 

  Praca musi zawierać:

  • przedstawienie toku rozumowania prowadzącego do ostatecznego zapisu równania końcowego
  • działania na jednostkach
  • podstawienie prawidłowych wartości liczbowych
  • udzielenie odpowiedzi - wyniku wraz z jednostką

 

  Prace nadesłane po czasie dłuższym niż 10 minut nie będę rozpatrywał. Zapiszę ocenę niedostateczną za brak pracy oddanej do oceny w wyznaczonym czasie. Dla każdego identycznym. Rozwiązując którekolwiek z podanych wcześniej zadań - czas potrzebny dla mnie na pełne opisanie rozwiązania to mniej niż 2 minuty. Przyjąłem kryterium czasowe dla uczniów - czas 5-krotnie dłuższy niż potrzebny nauczycielowi na rozwiązanie zadania. Poza tym - systematycznie podawałem numery zadań do rozwiązania. Nie będą to zatem, jak sądzę, zadania obce i nieznane.

 

 Adres e-mail, na jaki poproszę wysyłać rozwiązania, podam jutro na kursie Moodle, gdy opublikuję listę uczniów i przypisane im numery zadań do rozwiązania dla każdego ucznia grupy międzyoddziałowej klas 2b1/2b2.

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Zadania rachunkowe on-line z ruchu drgającego. Uwagi techniczne"
19 maja 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line