Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam.

  Już dziś (27.04.2020) zapowiadam TEST on-line, który pojawi się w kursie fizyki na Moodle dla grupy międzyoddziałowej obu klas, tj. 2b1 oraz 2b2 w dniu 04.05.2020 r. o godzinie 14:00.

 

  Test będzie miał charakter testu wyboru i składać się będzie z 15 pytań-zadań. Test będzie widniał na stronie czasowo, co oznacza, że należałoby przystąpić do jego rozwiązania o godzinie 14-tej dnia 4 maja. Wyniki testu poznacie po sprawdzeniu go przeze mnie, a przeliczenie punktów na ocenę szkolną dostępne będzie w załączonej tabeli - zgodnie z PZO z fizyki dla Waszej grupy, tj. klas politechnicznych realizujących kurs fizyki w zakresie rozszerzonym.

 

  Pytania testowe będą występowały w losowej kolejności, a w obrębie każdego pytania-zadania kolejność opcji odpowiedzi również będzie losowa. Oznacza to, że każdy uczeń rozwiązujący test będzie w tym samym czasie odpowiadał na inne pytanie z losowym u każdego zestawem występujących odpowiedzi. Należy zatem skupić się na rozwiązaniu własnego testu i natychmiast po jego rozwiązaniu przesłać go do mnie. Po określonym czasie test ze strony zniknie. Nie będzie także możliwości ponownego rozwiązania testu, o czym już teraz informuję. Dodatkowe szczegóły przekażę w tej części strony w artykule, który pojawi się 28.04.2020 roku.

 

  Pytania-zadania będą miały charakter pytań teoretycznych oraz prostych, nieskomplikowanych zadań rachunkowych.

 

Zagadnienia do przygotowania:

 

  • Iloczyn skalarny dwóch wektorów
  • Analogie występujące w opisie ruchu postępowego i obrotowego
  • Ruch obrotowy bryły sztywnej (szybkość kątowa, przyspieszenie kątowe, moment bezwładności bryły sztywnej, twierdzenie Steinera)
  • Energa kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej
  • Złożenie ruchu postępowego i obrotowego - toczenie
  • Moment siły
  • Moment pędu

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Zapowiedź sprawdzianu - testu on-line z dynamiki ruchu obrotowego bryły sztywnej"
27 kwietnia 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line