Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam

 

  W odniesieniu do klasy 1b już 15 kwietnia 2020 r. zapowiedziałem TEST on-line, który pojawi się w kursie Fizyki na Moodle 22.04.2020 r. (środa) o godzinie 12:00,

 

a w odniesieniu do klasy 1c zapowiadam (kurs fizyki na Moodle) TEST on-line, który pojawi się w kursie Fizyki na Moodle 24.04.2020 r. (piątek) o godzinie 11:00

 

- zgodnie z planem konsultacji dla Waszych klas.

 

  Test będzie miał charakter testu wyboru i składać się będzie z 12 pytań-zadań. Test będzie widniał na stronie czasowo, co oznacza, że należałoby przystąpić do jego rozwiązania o wyznaczonej godzinie danego dnia. Wyniki testu poznacie po jego sprawdzeniu (oceny zapisane do e-dziennika), a przeliczenie liczby punktów na ocenę szkolną dostępne będzie 24.04.2020 r. w tej części strony (Lekcje on-line/Fizyka on-line) w załączonej tabeli - zgodnie z PZO z fizyki dla Waszych klas, tj. realizujących kurs fizyki w zakresie podstawowym.

 

  Pytania testowe będą występowały w losowej kolejności, a w obrębie każdego pytania-zadania kolejność opcji odpowiedzi również będzie losowa. Oznacza to, że każdy uczeń rozwiązujący test będzie w tym samym czasie odpowiadał na inne pytanie z losowym u każdego zestawem występujących odpowiedzi. Należy zatem skupić się na rozwiązaniu własnego testu i natychmiast po jego rozwiązaniu przesłać odpowiedzi. Po 45 minutach test ze strony zniknie. Nie będzie także możliwości ponownego rozwiązania testu, o czym już teraz informuję.

 

  Pytania-zadania będą miały charakter pytań teoretycznych i prostych, nieskomplikowanych przykładów rachunkowych.

 

  Zagadnienia do przygotowania do testu - opublikowane na stronie www szkoły w sekcji Lekcje on-line/Fizyka on-line w dniu 03.04.2020 - znajdziecie TUTAJ

 

  Proszę zapoznać się z przygotowanym przeze mnie tekstem źródłowym - fizyka atomowa (plik PDF) pomocnym do przygotowania się do sprawdzianu - testu on-line z fizyki atomowej.

 

UWAGI TECHNICZNE:

 

Przed przystąpieniem do testu on-line proszę o to, aby założyć - jeśli nie posiadacie - konto pocztowe w domenie gmail.com. Jeśli już ktoś z Was posiada pocztę Gmail w Google to bardzo dobrze. Jeśli nie - proszę założyć nowe konto pocztowe. Znacznie przyspieszy to rozpoczęcie rozwiązywania testu.

 

  • Test (dla klasy 1b) rozpocznie się o godz. 12:00 dnia 22.04.2020 r. i będzie trwał do godz. 12:45. Po tym czasie test ze strony zniknie. Natomiast Test (dla klasy 1c) rozpocznie się o godz. 11:00 dnia 24.04.2020 r. i będzie trwał do godz. 11:45. Po tym czasie test ze strony zniknie.

 

  • Test będzie miał charakter testu wyboru i składać się będzie z 12 pytań-zadań.  Na każde z nich będą udzielone 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Czas na rozwiązanie testu to 45 minut.

 

  • Po rozwiązaniu testu i przesłaniu odpowiedzi - nie będzie możliwości ponownego rozwiązania tego samego testu.

 

  Proszę pamiętać o założeniu (w przypadku braku) konta pocztowego w domenie gmail.com na Google, jako, że poprawny Wasz adres e-mail należy wprowadzić do jednego z pól formularza przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Zapowiedź sprawdzianu - testu on-line z fizyki atomowej"
17 kwietnia 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line