Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Witam.  Zapowiadam już dziś (24.04.2020) sprawdzian - TEST on-line, który pojawi się w kursie fizyki na Moodle dla klasy:

 

1c104.05.2020 r. o godzinie 12:00

 

1a1 - 05.05.2020 r. o godzinie 12:00

 

zgodnie z planem konsultacji dla Waszych klas.

 

  Test będzie miał charakter testu wyboru i składać się będzie z 12 pytań-zadań. Test będzie widniał na stronie czasowo, co oznacza, że należałoby przystąpić do jego rozwiązania o godzinie 12-tej wyznaczonego wyżej dnia. Wyniki testu poznacie  po sprawdzeniu go przeze mnie, a przeliczenie punktów na ocenę szkolną dostępne będzie w załączonej tabeli - zgodnie z PZO z fizyki dla Waszych klas, tj. realizujących kurs fizyki w zakresie podstawowym.

 

  Pytania testowe będą występowały w losowej kolejności, a w obrębie każdego pytania-zadania kolejność opcji odpowiedzi również będzie losowa. Oznacza to, że każdy uczeń rozwiązujący test będzie w tym samym czasie odpowiadał na inne pytanie z losowym u każdego zestawem występujących odpowiedzi. Należy zatem skupić się na rozwiązaniu własnego testu i natychmiast po jego rozwiązaniu przesłać go do mnie. Po określonym czasie test ze strony zniknie. Nie będzie także możliwości ponownego rozwiązania testu, o czym już teraz informuję. Dodatkowe szczegóły przekażę w kursie fizyki na Moodle - odpowiednio (27.04.2020 dla klasy 1c1) oraz (28.04.2020 dla klasy 1a1) - zgodnie z planem konsultacji.

 

  Proszę założyć (w przypadku braku) konto pocztowe w domenie gmail.com na Google, jako, że poprawny Wasz adres e-mail należy wprowadzić do jednego z pól formularza przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.

 

  Pytania-zadania będą miały charakter pytań teoretycznych i prostych, nieskomplikowanych przykładów rachunkowych.

 

Zagadnienia do przygotowania:

 

  • Praca i moc
  • Energia grawitacji i energia kinetyczna
  • Zasada zachowania energii mechanicznej
  • Energia sprężystości
  • Energia mechaniczna w sporcie

 

Pozdrawiam

Wojciech Nowak

FiZYKA on-line. Temat: "Zapowiedź sprawdzianu - testu on-line z pracy, mocy, energii"
24 kwietnia 2020

WSTECZ

FIZYKA on-line