I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

04.09.2017 – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


14.09, 15.09, 22.09.2017 – „ Klasówka po gimnazjum”


12.10.2017 – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


13.10.2017 – dzień wolny od zajęć – rozporządzenie MEN z dn. 5.10.2010 Dz. U. z 2010 Nr 186 poz.1245


16.10.2017 –  dzień wolny od zajęć – rozporządzenie MEN z dn. 5.10.2010  Dz. U. z 2010 Nr 186 poz.1245


02.11.2017 – dzień wolny od zajęć –rozporządzenie MEN z dn. 5.10.2010  Dz. U. z 2010 Nr 186 poz.1245


10.11.2017 – akademia z okazji Święta Niepodległości


Listopad 2017 – matura próbna z Operonem


14.12.2017 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I, II, III


22.12.2017 – dzień wolny od zajęć –rozporządzenie MEN z dn. 5.10.2010 Dz. U. z 2010 Nr 186 poz.1245


23.12.2017 – 31.12.2017 – zimowa przerwa świąteczna


09.01.2018 – termin wystawienia ocen za I semestr


11.01.2018 – konferencja klasyfikacyjna


12.01.2018 – zakończenie I semestru


15.01.2018 – 26.01.2018 – ferie zimowe


Luty 2018 – Badanie wyników nauczania w klasach II- poziom podstawowy


Marzec 2018 – matura próbna


06.03.2018 – Dzień Talentów w I Liceum Ogólnokształcącym


21.03.2018 – Dzień Patrona, Przegląd Małych Form Teatralnych


22.03.2018 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach III


29.03.2018 – 03.04.2018 – wiosenna przerwa świąteczna


18.04.2018 – termin wystawienia ocen w klasach III


20.04.2018 – konferencja klasyfikacyjna uczniów klas III


27.04.2018 – zakończenie roku szkolnego dla klas III - Jaśki


04.05.2018, 07.05.2018, 08.05.2018 – Egzamin Maturalny, dni wolne od zajęć dla uczniów klas I i II                          

 

Maj 2018 - Badanie wyników nauczania w klasach II- poziom rozszerzony


17.05.2018 – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I i II


01.06.2018 – dzień wolny od zajęć – rozporządzenie MEN z dn. 5.10.2010 Dz. U. z 2010 Nr 186 poz.1245


Czerwiec 2018 – Dzień Gimnazjalisty w ogólniaku


15.06.2018 – termin wystawiania ocen w klasach I i II


18.06.2018 - konferencja klasyfikacyjna uczniów klas I i II


22.06.2018 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II

WSTECZ

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Copyright 2016-2018 © by Wojciech Nowak