Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Profesora Tadeusza Nowaka.

Był dla nas wielkim autorytetem. Jego rozległa wiedza, znawstwo i instynkt polonisty były powszechnie znane i doceniane w środowisku nauczycielskim.Pozostanie w naszej pamięci jako wieloletni nauczyciel, wychowawca, pasjonat historii, odważny i dobry Człowiek.

 

Tą drogą składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim.

 

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie

Żegnamy naszego Profesora, Tadeusza Nowaka.
26 marca 2018

WSTECZ

Aktualności