Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  I LO w Namysłowie to szkoła z 76-letnią tradycją, na trwale wpisana w pejzaż miasta i regionu. Szczycimy się wieloma osiągnięciami naszych uczniów (wysokie miejsca w olimpiadach przedmiotowych oraz liczne sukcesy sportowe).

 

  Trzy Zjazdy absolwentów, z okazji Jubileuszów 50-lecia, 60-lecia i 70-lecia Szkoły potwierdzają, że nasza placówka jest niezwykle ważną szkołą w sercach i umysłach naszych byłych uczniów - absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie.

 

  Zachęcamy absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki w naszej szkole. Przyjaznej dla ucznia, bezpiecznej i zapewniającej bardzo dobre przygotowanie do matury i późniejszych studiów. Zapraszamy bardzo serdecznie.

O nas