Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

I Liceum Ogólnokształcące

im. Jarosława Iwaszkiewicza

ul. Mickiewicza 12

46-100 Namysłów

 

Dyrektor

mgr Wojciech Surmacz

 

Wicedyrektor

mgr Joanna Promna-Mielczarek

 

Sekretariat:

Małgorzata Materniak

 

tel/fax: (77) 410 70 60

 

e-mail: lonamyslow@wodip.opole.pl

 

www: lonamyslow.pl

Kontakt