Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Zachęcamy do odprowadzenia 1% podatku na Stowarzyszenie Namysłowska Dobra Szkoła, które działa na rzecz I LO i naszych uczniów już od 2004 roku. Całkowity dochód z działalności Stowarzyszenia przekazywany jest na jego cele  statutowe, czyli wszechstronną pomoc dla uczniów  naszego Liceum, a w szczególności:

  • wspieranie inicjatyw uczniów w zakresie edukacji i kultury,

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  • zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie pracowni,

  • wspieranie działań mających na celu poprawę warunków nauki w szkole.

Dzięki Państwa dotychczasowemu wsparciu nasze Liceum może pochwalić się nowo wyremontowaną siłownią oraz profesjonalnym sprzętem sportowym.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy 1% podatku i liczymy na Państwa pomoc również w tym roku.

Stowarzyszenie Namysłowska Dobra Szkoła

KRS 0000227022

Nr konta:

75889000010034679120090001

 

1% podatku na Stowarzyszenie Namysłowska Dobra Szkoła
30 stycznia 2018

WSTECZ

Aktualności