Aktualności

WSTECZ

30 stycznia 2018
1% podatku na Stowarzyszenie Namysłowska Dobra Szkoła

Zachęcamy do odprowadzenia 1% podatku na Stowarzyszenie Namysłowska Dobra Szkoła, które działa na rzecz I LO i naszych uczniów już od 2004 roku. Całkowity dochód z działalności Stowarzyszenia przekazywany jest na jego cele  statutowe, czyli wszechstronną pomoc dla uczniów  naszego Liceum, a w szczególności:

  • wspieranie inicjatyw uczniów w zakresie edukacji i kultury,

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

  • zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie pracowni,

  • wspieranie działań mających na celu poprawę warunków nauki w szkole.

Dzięki Państwa dotychczasowemu wsparciu nasze Liceum może pochwalić się nowo wyremontowaną siłownią oraz profesjonalnym sprzętem sportowym.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy 1% podatku i liczymy na Państwa pomoc również w tym roku.

Stowarzyszenie Namysłowska Dobra Szkoła

KRS 0000227022

Nr konta:

75889000010034679120090001

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak