Aktualności

WSTECZ

19 kwietnia 2017
I Liceum Ogólnokształcące bierze udział w projekcie "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim"

 

Powiat Namysłowski otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu z zakresu wsparcia kształcenia ogólnego.

 

 

W ramach inicjatywy „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie będą mogli skorzystać z oferty dodatkowych zajęć - dotyczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, zajęć edukacyjnych z chemii, fizyki, geografii, biologii, które będą miały charakter eksperymentalny) i języków obcych (m.in. zajęcia realioznawcze), z zakresu technologii informatyczno – komputerowej, warsztatów z profesjonalnym doradcą edukacyjno – zawodowym ze SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie, ale także wyjazdów edukacyjnych krajowych oraz zagranicznych m.in. na uczelnie wyższe czy do instytucji zajmujących się badaniem zjawisk przyrodniczych i fizycznych takich jak Centrum Nauki Kopernik. Dodatkowo zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz wyposażenie dla pracowni szkolnych.

Zadania realizowane w ramach projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” będą służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz kształtowaniu właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Podziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. Będzie trwał do 30 czerwca 2018r.

 

Anna Pilarska

Asystent Koordynatora projektu

ds. promocji projektu i bazy konkurencyjności

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz Budżetu Państwa

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak