Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Uczniowie którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów :

 

 1. Krzysztof Szlachta                          1998/1999
 2. Jacek Hołowacz                             1999/2000
 3. Edyta Gnacy                                  2000/2001, 2002/2003
 4. Dominika Sozańska                        2001/2002
 5. Agnieszka Szulakowska                  2003/2004
 6. Barbara Rudnicka                          2004/2005
 7. Agnieszka Baranowska                   2005/2006
 8. Tomasz Piasecki                            2006/2007
 9. Marta Szymczykowska                   2007/2008
 10. Małgorzata Adamczyk                    2008/2009
 11. Ilona Gosztyła                               2009/2010
 12. Rafał Kapuścik                               2010/2011
 13. Magdalena Jaźwiec                        2011/2012
 14. Nela Lejczak                                 2012/2013, 2013/2014
 15. Paulina Kapuścik                           2014/2015
 16. Paulina Kochańska                        2015/2016

Cofnij

Absolwenci - Nasi najlepsi