Absolwenci - Nasi najlepsi

Cofnij

Uczniowie którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów :

 

 1. Krzysztof Szlachta                          1998/1999
 2. Jacek Hołowacz                             1999/2000
 3. Edyta Gnacy                                  2000/2001, 2002/2003
 4. Dominika Sozańska                        2001/2002
 5. Agnieszka Szulakowska                  2003/2004
 6. Barbara Rudnicka                          2004/2005
 7. Agnieszka Baranowska                   2005/2006
 8. Tomasz Piasecki                            2006/2007
 9. Marta Szymczykowska                   2007/2008
 10. Małgorzata Adamczyk                    2008/2009
 11. Ilona Gosztyła                               2009/2010
 12. Rafał Kapuścik                               2010/2011
 13. Magdalena Jaźwiec                        2011/2012
 14. Nela Lejczak                                 2012/2013, 2013/2014
 15. Paulina Kapuścik                           2014/2015
 16. Paulina Kochańska                        2015/2016

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak