Partnerzy

WSTECZ

 

  27.01.2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy między I LO w Namysłowie a Uniwersytetem Wrocławskim.

 

 

  Od 20 października 2014 r. współpracujemy z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu.

 

  Współpraca z Wyższą Szkołą Filologiczną będzie obejmowała między innymi uczestnictwo w warsztatach językowych, wykładach oraz konferencjach organizowanych przez uczelnię, wsparcie merytoryczne i organizacyjne konkursów, olimpiad oraz innych wydarzeń, zapoznanie uczniów ze specyfiką zajęć akademickich oraz wiele innych. Przykład współpracy można było obserwować podczas Dnia Języków Obcych – odbyły się wtedy pierwsze warsztaty językowe z wykładowcami oraz studentami WSF. Liczymy na to, że takich przedsięwzięć będzie w przyszłości więcej oraz mamy nadzieję, że współpraca przyniesie obopólne korzyści.

 

 

  21.03.2014 r. zostało podpisane porozumienie współpracy pomiędzy naszym Liceum a Politechniką Opolską, które w imieniu uczelni wyższej podpisała dr hab. inż. Krystyna Kamińska, prof. PO, Prorektor ds. dydaktyki. Porozumienie to ma istotne znaczenie zarówno dla Liceum jak i dla Politechniki, otwiera dla naszych instytucji nowe horyzonty i płaszczyzny współpracy. Ścisłe relacje ze środowiskiem akademickim oraz wspólne projekty są priorytetem dla naszej placówki, a planowane wspólne przedsięwzięcia znacząco wpłyną na rozwój szkoły.

 

  Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Karta Szkolna, realizowanym przez Bank Zachodni WBK S.A.

 

  Podstawowym celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych, poprzez uniemożliwienie wstępu na ich teren osobom nieuprawnionym. Cel ten realizowany jest poprzez instalowanie w szkołach systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez zbliżeniowe karty prepaid. Karta Szkolna może pełnić jednocześnie wiele funkcji: klucza, identyfikatora szkolnego, karty bibliotecznej, biletu komunikacji miejskiej, a także elektronicznej portmonetki (po wcześniejszym zasileniu). Dzięki tak szerokiemu zastosowaniu narzędzie to znakomicie wpisuje się w działania lokalnych władz zmierzające do podnoszenia poziomu cyfryzacji. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu pokrywa Bank, więc nie obciążają one gminy, szkoły, rodziców ani uczniów.

 

  Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną dostarczoną przez Bank. Każde wejście i wyjście jest rejestrowane. Standardowo karty otrzymują wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. Osobom nieposiadającym kart (np. listonosz, rodzice), drzwi do szkoły mogą otworzyć pracownicy szkoły (portierni, pracownicy sekretariatu), dzięki zainstalowanemu w ramach projektu domofonowi.

 

  Po stronie szkoły podejmowane są decyzje, które wejścia i pomieszczenia objąć systemem (np. pokój nauczycielski). Podobnie ewidencja uczniów oraz dane osobowe użytkowników kart pozostają do wyłącznej wiedzy szkoły i nie są udostępniane Bankowi. Na kartach szkolnych umieszczany jest indywidualny wizerunek zawierający elementy wyróżniające szkołę wśród innych placówek (nazwa, logo) co sprawia, że karty pełnią funkcję szkolnego identyfikatora.

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak