Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

IV POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

POD PATRONATEM STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO

w roku szkolnym 2016/2017

 

ORGANIZATOR:

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Namysłowie

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Namysłowskiego.

Liczba uczestników: maksymalnie 5 osób z każdej szkoły.

 

PRZEBIEG KONKURSU:

 

Konkurs przebiega w II etapach:

I Etap – szkolny:

Szkoły we własnym zakresie decydują o formie i sposobie wyłonienia przedstawicieli do konkursu powiatowego.

 

Termin zgłoszeń uczestników – 

 

II Etap – powiatowy:

Etap ten odbywa się w I LO w Namysłowie dnia 13.03.2019 r. o godzinie 9.00

 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia

 

 


 

Namysłowskie Pitagorasy ubiegłych edycji:

 

"Namysłowskie Pitagorasy"