Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

ORGANIZATOR:

I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie

 

PATRONAT:

Starosta Namysłowski

 

Cele konkursu:

 

1. Wzbudzenie zainteresowania uczniów historią, tradycjami i kulturą krajów

 anglojęzycznych.

2. Kształtowanie tolerancji wobec innych kultur.

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania

z różnych źródeł informacji .

4. Zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języków obcych.

 

Termin zgłoszenia uczestników:    

Termin konkursu:                          

 

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak