Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

ORGANIZATOR:

I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie

 

PATRONAT:

Starosta Namysłowski

 

Cele konkursu:

 

1. Wzbudzenie zainteresowania uczniów historią, tradycjami i kulturą krajów

 anglojęzycznych.

2. Kształtowanie tolerancji wobec innych kultur.

3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania

z różnych źródeł informacji .

4. Zachęcanie uczniów do dalszej pracy w zakresie poznawania języków obcych.

 

Termin zgłoszenia uczestników:    

Termin konkursu:                          

 

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

 

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych