I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

W roku szkolnym 2017/18 zostaną utworzone następujące profile:

 

PROFIL HUMANISTYCZNY

 

Wybierając profil humanistyczny, od drugiej klasy realizujesz:

- 8 godzin j. polskiego

- 5 godzin historii

- 6 godzin j. obcego lub 5 godzin biologii lub 5 godzin WOSu

 

 

PROFIL POLITECHNICZNO-EKONOMICZNY

 

Wybierając profil politechniczny, od drugiej klasy realizujesz:

- 8 godzin matematyki, 

- 4 godziny fizyki lub geografii 

- 6 godzin j.obcego lub 4 godziny informatyki

 

 

PROFIL PRZYRODNICZY

 

Wybierając profil przyrodniczy, od drugiej klasy realizujesz:

- 5 godzin biologii

- 4 godziny chemii

- 6 godzin języka obcego lub 4 godziny fizyki

 

 

PROFIL HISTORYCZNO - SPOŁECZNY

 

Wybierając profil historyczno społeczny, od drugiej klasy realizujesz:

- 5 godzin historii

- 4 godziny WOSu lub geografii

- 6 godzin języka obcego

 

 

Oprócz przedmiotów rozszerzonych, na każdym profilu, uczeń realizuje następujące przedmioty:
- j. polski
- drugi język obcy

- religię lub etykę
- przedmiot dodatkowy (HiS lub przyrodę)
- przedmiot uzupełniający (rysunek techniczny, fizyka komputerowa lub ekonomia) 

 

WSTECZ

Profile oddziałów

Copyright 2016-2018 © by Wojciech Nowak