Profile oddziałów

WSTECZ

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie dotycząca uczniów klas pierwszych

na rok szkolny 2023/2024


  W roku szkolnym 2023/2024 dla Absolwentów Szkół Podstawowych w I LO w Namysłowie zostaną utworzone klasy o następujących profilach:


PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNY – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: j. polski, historia, wos. Języki obce: j. angielski i j. hiszpański lub j. niemiecki.


PROFIL MEDYCZNO-PRZYRODNICZY– kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, j. angielski. Języki obce: j. angielski i język niemiecki.


PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, fizyka, informatyka. Języki obce: j. angielski i j. niemiecki.


PROFIL SPORTOWY – (10 godzin w-f), kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, j. angielski, geografia. Języki obce: j. angielski i j. niemiecki.


PROFIL MENADŻERSKI – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, j. angielski z elementami Business English, Biznes i Zarządzanie. Języki obce: j. angielski i j. hiszpański lub j. niemiecki.

 

  Dodatkowe przedmioty uwzględniane przez komisję rekrutacyjną przy naborze do ww. klas pierwszych:


PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNY – historia i wos.
PROFIL MEDYCZNO-PRZYRODNICZY – biologia i chemia.
PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY – fizyka i informatyka.
PROFIL MENADŻERSKI – geografia i j. angielski.
PROFIL SPORTOWY – biologia i j. angielski

UWAGA!
  Warunkiem utworzenia klasy o danym profilu jest minimalna ilość kandydatów w liczbie 24 osób.
Maksymalna ilość osób w poszczególnych klasach wynosi 32 osoby.
  Warunkiem utworzenia grup językowych w klasie o profilu humanistyczno-prawnym oraz menadżerskim jest minimalna ilość osób wynosząca 15.

  

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie dotycząca uczniów klas pierwszych

na rok szkolny 2023/2024


  W roku szkolnym 2023/2024 dla Absolwentów Szkół Podstawowych w I LO w Namysłowie zostaną utworzone klasy o następujących profilach:


PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNY – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: j. polski, historia, wos. Języki obce: j. angielski i j. hiszpański lub j. niemiecki.


PROFIL MEDYCZNO-PRZYRODNICZY– kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, j. angielski. Języki obce: j. angielski i język niemiecki.


PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, fizyka, informatyka. Języki obce: j. angielski i j. niemiecki.


PROFIL SPORTOWY – (10 godzin w-f), kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, j. angielski, geografia. Języki obce: j. angielski i j. niemiecki.


PROFIL MENADŻERSKI – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, j. angielski z elementami Business English, Biznes i Zarządzanie. Języki obce: j. angielski i j. hiszpański lub j. niemiecki.

 

 

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak