Copyright 2016-2021 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

19.09.2019 - Wywiadówka dla wszystkich klas.

klasy I

godz. 17:00 - Spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas I w szkolnej auli

godz. 17:30 - Spotkanie z wychowawcami klas pierwszych

 

klasy II, III

godz. 17:00 - Spotkanie z wychowawcami klas drugich i trzecich

 

19.12.2019, godz. 17:00 - Wywiadówka dla wszystkich klas - propozycje ocen, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I, II, III

 

19.03.2019, godz. 17:00 - Kontaktówka dla klas I, II. Wywiadówka dla klas III - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach III

 

16.04.2019, godz. 17:00 - Kontaktówka dla klas I, II. Wywiadówka dla klas III. Spotkanie z dyrektorem szkoły.

 

14.05.2019, godz. 17:00 - Wywiadówka dla klas I, II - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I i II

WSTECZ

Spotkania z rodzicami