Spotkania z rodzicami

WSTECZ

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

21.09.2023 - Wywiadówka dla wszystkich klas

godz. 17:00 (Rodzice uczniów klas I - spotkanie w auli szkoły na trzecim piętrze z dyrektorem szkoły i wychowawcami o godz. 17:00, a następnie spotkanie z wychowawcami klas w pracowniach)

 

16.11.2023 - Kontaktówka dla wszystkich klas

godz. 17:00

 

14.12.2023 - Wywiadówka dla wszystkich klas - propozycje ocen, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I, II, III, IV

godz. 17:00

 

21.03.2024 - Kontaktówka dla klas I, II, III. Wywiadówka dla klas IV - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach IV

godz. 17:00

 

16.05.2024 - Wywiadówka dla wszystkich klas - propozycje ocen, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I, II, III

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak