Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

23.09.2021 - Wywiadówka dla wszystkich klas.

klasy I po SP i klasy III po Gimnazjum - stacjonarnie - godz. 17:00

klasy II i III po SP - online - godz. 17:00

 

04.11.2021 - Kontaktówka dla wszystkich klas.

klasy I, II, III - godz. 17:00

 

16.12.2021 - Wywiadówka dla wszystkich klas - propozycje ocen, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I, II, III  - godz. 16:30

 

24.03.2022 - Kontaktówka dla klas I, II, III po SP. Wywiadówka dla klas III po Gimnazjum - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach III - godz. 17:00

 

19.05.2022 - Wywiadówka dla klas I, II, III po SPinformacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I, II i III - godz. 17:00

WSTECZ

Spotkania z rodzicami