Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

 

Załączniki do Statutu:

 

Załącznik Nr 1. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w celu przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przestępczości i zachowań patologicznych.
Załącznik Nr 2. Regulamin Rady Pedagogicznej.
Załącznik Nr 3. Regulamin Rady Rodziców.
Załącznik Nr 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Załącznik Nr 5. Ocenianie wewnątrzszkolne.
Załącznik Nr 6. Regulamin biblioteki.
Załącznik Nr 7. Regulamin wycieczek szkolnych.
Załącznik Nr 8. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich.
Załącznik Nr 9. Regulamin rekrutacji.

WSTECZ

Statut szkoły i dokumenty do pobrania