Statut szkoły i dokumenty do pobrania

WSTECZ

Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

 

Załączniki do Statutu:

 

Załącznik Nr 1. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w celu przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z przestępczości i zachowań patologicznych.
Załącznik Nr 2. Regulamin Rady Pedagogicznej.
Załącznik Nr 3. Regulamin Rady Rodziców.
Załącznik Nr 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Załącznik Nr 5. Ocenianie wewnątrzszkolne.
Załącznik Nr 6. Regulamin biblioteki.
Załącznik Nr 7. Regulamin wycieczek szkolnych.
Załącznik Nr 8. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich.
Załącznik Nr 9. Regulamin rekrutacji.

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

Aktualności

(VIDEO)

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2023 © by Wojciech Nowak