Wolontariat

WSTECZ

07 grudnia 2016
Wolntariat LO "Dzieciak"

 

 

         „Robić w życiu coś pożytecznego” – od tej myśli wszystko się zaczęło. Szkoła to przecież młodzież, duży potencjał, który można uwrażliwić na drugiego człowieka i zrobić z nimi wiele dobrego.

          Są ludzie, którzy niosą pomoc z własnej woli, potrafią zaangażować się w różnych obszarach życia społecznego, nie robiąc tego dla zysku lecz dla uśmiechu drugiego człowieka. I na taką młodzież liczyłam i nie pomyliłam się.

         Naszym obszarem działań stał się Namysłowski Dom Dziecka. Pierwsza akcja zorganizowana na rzecz dzieci z Domu Dziecka została przeprowadzona w 1990, była to zbiórka różnych rzeczy i zabawek. Młodzież pomagała bardzo chętnie, radość płynąca z ich zaangażowania dodawała siły do organizowania następnych akcji. Małą grupą poszliśmy do dzieci z przygotowanymi paczkami dla nich z okazji Św. Mikołaja.

Początkowo były to grupy nieformalne, grupy jednorazowej akcji, ale jakże z wielkim zaangażowaniem.

        Ta pierwsza akcja na rzecz dzieci z Domu Dziecka z okazji

Św. Mikołaja zapoczątkowała działania, które trwają po dzień dzisiejszy. Najpierw były to tylko akcje związane z tym dniem, ale w miarę poznawania dzieci, rodziły się nowe pomysły i potrzeby. Od tego momentu nie było roku, w którym nasza szkolna młodzież nie zaangażowałaby się w pomoc dla dzieci z Domu Dziecka.

        W 2011 roku z tych nieformalnych grup młodzieży tworzymy grupę wolontariatu na rzecz Domu Dziecka w Namysłowie, tworzymy grupę, już nie jednorazowych akcji, tylko grupę wolontariuszy, ma których można polegać stale.

Wolontariat to pewna forma aktywności społecznej, która daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i jednocześnie zdobycia nowych doświadczeń.

Młodzież zgłasza się bardzo chętnie na początku roku szkolnego, Stawiamy sobie zadania takie jak służyć pomocą w nauce, organizować dla dzieci akcje, organizować różne gry i zabawy, odwiedzać je i poznawać. Niestety, lecz w trakcie Roku Szkolnego część osób się wykrusza, ale zostają takie „perełki”, na których można polegać przez 3 lata ich pobytu w szkole, dają z siebie dużo i zawsze są chętni do pomocy.

              Ale wszystko się liczy, każdy chociażby mały dar od siebie w postaci dania siebie i swojego czasu drugiemu, małemu człowiekowi, wywołując tym samym jego uśmiech czy jego radość, ma ogromną wartość, dla ucznia i dla tej drugiej osoby.

             Oprócz akcji organizowanych na Św. Mikołaja dochodzą inne jak na przykład wieczór filmowy, gry i zabawy andrzejkowe, pomoc przy turnieju sportowym, spotkania z ciekawymi osobistościami.

 

Opiekun Wolontariatu LO „Dzieciak” Anna Zienkiewicz

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak