Aktualności

WSTECZ

06 czerwca 2022
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY O PROFILU SPORTOWYM

  Niniejszym Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie informuje, że obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej odbędą się w dniu 13.06.2022 r. o godzinie 15:00 na boisku szkolnym (wymagany strój sportowy).


  W załączniku znajduje się zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział kandydatów w testach sprawnościowych (zgoda jest obowiązkowa) oraz zestaw prób sprawności fizycznej.


  W testach sprawnościowych mogą wziąć udział wszyscy kandydaci, którzy złożyli/złożą wniosek o przyjęcie do klasy sportowej.

 

 

Pobierz plik WORD - Zgoda rodziców/opiekunów

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak