Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Niniejszym Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie informuje, że obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej odbędą się w dniu 13.06.2022 r. o godzinie 15:00 na boisku szkolnym (wymagany strój sportowy).


  W załączniku znajduje się zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział kandydatów w testach sprawnościowych (zgoda jest obowiązkowa) oraz zestaw prób sprawności fizycznej.


  W testach sprawnościowych mogą wziąć udział wszyscy kandydaci, którzy złożyli/złożą wniosek o przyjęcie do klasy sportowej.

 

 

Pobierz plik WORD - Zgoda rodziców/opiekunów

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY O PROFILU SPORTOWYM
06 czerwca 2022

WSTECZ

Aktualności