Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  W dniu 23.09.2021 r. (czwartek) odbędzie się spotkanie organizacyjne (wywiadówka) rodziców uczniów klas 1-3.

 

  Spotkanie to odbędzie się w formule hybrydowej, tzn.: 

 

  Uczniowie klas 1 oraz klas 3 po Gimnazjum odbędą spotkanie z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami stacjonarnie - w szkole, wg następującego porządku:

 

Godz. 17:00 – spotkanie dyrektora z rodzicami klas I w auli (III piętro). W tym samym czasie rodzice uczniów klas III spotykają się z wychowawcami w poszczególnych klasach.


Godz. 17:30 – spotkanie dyrektora z rodzicami klas III w auli ( III piętro). W tym samym czasie rodzice uczniów klas I spotykaja się z wychowawcami w poszczególnych klasach.

 

  Rodzice uczniów klas 2 i 3 po podstawówce  komunikują się z wychowawcami na platformie Microsoft Teams logując się poprzez konta swoich dzieci o godzinie 17:00 na zajęcia „lekcja wychowawcza”.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Informacja dot. spotkania rodziców uczniów I LO w Namysłowie
z nauczycielami - „WYWIADÓWKA”
 

17 września 2021

WSTECZ

Aktualności