Aktualności

WSTECZ

08 grudnia 2021
INFORMACJA DOTYCZACA DNI WOLNYCH OD NAUKI W OKRESIE REALIZACJI NAUKI W TRYBIE ZDALNYM

  W dniu 21 grudnia 2021 r. realizowane będą wszystkie zajęcia określone w tygodniowym planie lekcji. Oznacza to zawieszenie planowanych wcześniej wigilii klasowych oraz jasełek szkolnych.


 Dni 22 grudnia 2021 r.  oraz 7 stycznia 2022 r. pozostają dniami wolnymi od nauki zgodnie z treścią rocznego planu pracy szkoły oraz kalendarzem roku szkolnego 2021/2022.

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak