Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  W dniu 21 grudnia 2021 r. realizowane będą wszystkie zajęcia określone w tygodniowym planie lekcji. Oznacza to zawieszenie planowanych wcześniej wigilii klasowych oraz jasełek szkolnych.


 Dni 22 grudnia 2021 r.  oraz 7 stycznia 2022 r. pozostają dniami wolnymi od nauki zgodnie z treścią rocznego planu pracy szkoły oraz kalendarzem roku szkolnego 2021/2022.

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

INFORMACJA DOTYCZACA DNI WOLNYCH OD NAUKI W OKRESIE REALIZACJI NAUKI W TRYBIE ZDALNYM

08 grudnia 2021

WSTECZ

Aktualności