Aktualności

WSTECZ

18 maja 2020
INFORMACJA DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI KLAS I i II

  Nawiązując do poprzedniej informacji w tej tematyce przypominam o konieczności poinformowania uczniów i rodziców w zakresie proponowanych ocen na koniec roku szkolnego na miesiąc przed klasyfikacją. Dziś mija ten termin, a w E-dzienniku w którym wpisujecie Państwo tematy zajęć realizowanych a nawet frekwencję (przypominam i podkreślam, że w myśl rozporządzenia MEN frekwencji wpisywać nie można!)  brakuje nie tylko takich propozycji, ale nawet ocen cząstkowych. Proszę więc o zachowanie pewnej konsekwencji i uzupełnienie stosownych informacji, celem dopełnienia obowiązku w zakresie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych.

 

Dyrektor I LO w Namysłowie

Wojciech Surmacz

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak