Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Nawiązując do poprzedniej informacji w tej tematyce przypominam o konieczności poinformowania uczniów i rodziców w zakresie proponowanych ocen na koniec roku szkolnego na miesiąc przed klasyfikacją. Dziś mija ten termin, a w E-dzienniku w którym wpisujecie Państwo tematy zajęć realizowanych a nawet frekwencję (przypominam i podkreślam, że w myśl rozporządzenia MEN frekwencji wpisywać nie można!)  brakuje nie tylko takich propozycji, ale nawet ocen cząstkowych. Proszę więc o zachowanie pewnej konsekwencji i uzupełnienie stosownych informacji, celem dopełnienia obowiązku w zakresie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych.

 

Dyrektor I LO w Namysłowie

Wojciech Surmacz

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI KLAS I i II
18 maja 2020

WSTECZ

Aktualności