Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Przypominam, że zbliża się termin klasyfikacji końcoworocznej klas I i II w roku szkolnym 2019/2020. Z treści rocznego planu pracy I LO wynika, że termin posiedzenia RP, celem zatwierdzenia wyników klasyfikacji, przypada na dzień 18 czerwca bieżącego roku,  dlatego proszę uwzględnić konieczność poinformowania uczniów oraz ich rodziców na miesiąc przed posiedzeniem RP o przewidywanych ocenach ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych.

 

Dyrektor I LO w Namysłowie

Wojciech Surmacz

INFORMACJA DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI KLAS I-II NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
12 maja 2020

WSTECZ

Aktualności