Aktualności

WSTECZ

12 maja 2020
INFORMACJA DOTYCZĄCA KLASYFIKACJI KLAS I-II NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  Przypominam, że zbliża się termin klasyfikacji końcoworocznej klas I i II w roku szkolnym 2019/2020. Z treści rocznego planu pracy I LO wynika, że termin posiedzenia RP, celem zatwierdzenia wyników klasyfikacji, przypada na dzień 18 czerwca bieżącego roku,  dlatego proszę uwzględnić konieczność poinformowania uczniów oraz ich rodziców na miesiąc przed posiedzeniem RP o przewidywanych ocenach ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych.

 

Dyrektor I LO w Namysłowie

Wojciech Surmacz

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak