Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Drodzy uczniowie I LO w Namysłowie. Celem usprawnienia Waszej pracy zdalnej informuję, co następuje:


    • lekcje realizowane obecnie w ramach Microsoft Teams trwają 30 minut i zaczynają się o godzinie zgodnej z obowiązującym planem lekcji.  Oznacza to, że w ramach tego czasu nauczyciel realizuje z Wami dosłownie zajęcia lekcyjne w formie on-line. Pozostałe 15 minut to czas potrzebny na przesyłanie materiałów, zadań i formułowanie pytań przesyłanych do nauczycieli oraz czas niezbędny na sprawne zalogowanie się na kolejny kurs/lekcję wynikającą z planu lekcji.


    • Wszystkie kursy/lekcje od najbliższego wtorku, tj. od 3 listopada będą realizowane wyłącznie w ramach Microsoft Teams zgodnie z porządkiem organizacyjnym i czasowym określonym powyżej.


    • Terminarz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych określony na rok szkolny 2020/2021 nie uległ zmianie. W związku z powyższym przypominam, że w dniu  2 listopada 2020 oraz 12 i 13 listopada 2020 zajęcia zdalne nie będą realizowane.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Informacja dotycząca organizacji lekcji w ramach nauczania zdalnego na przełomie października i listopada 2020 roku.
26 października 2020

WSTECZ

Aktualności