Aktualności

WSTECZ

26 października 2020
Informacja dotycząca organizacji lekcji w ramach nauczania zdalnego na przełomie października i listopada 2020 roku.

  Drodzy uczniowie I LO w Namysłowie. Celem usprawnienia Waszej pracy zdalnej informuję, co następuje:


    • lekcje realizowane obecnie w ramach Microsoft Teams trwają 30 minut i zaczynają się o godzinie zgodnej z obowiązującym planem lekcji.  Oznacza to, że w ramach tego czasu nauczyciel realizuje z Wami dosłownie zajęcia lekcyjne w formie on-line. Pozostałe 15 minut to czas potrzebny na przesyłanie materiałów, zadań i formułowanie pytań przesyłanych do nauczycieli oraz czas niezbędny na sprawne zalogowanie się na kolejny kurs/lekcję wynikającą z planu lekcji.


    • Wszystkie kursy/lekcje od najbliższego wtorku, tj. od 3 listopada będą realizowane wyłącznie w ramach Microsoft Teams zgodnie z porządkiem organizacyjnym i czasowym określonym powyżej.


    • Terminarz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych określony na rok szkolny 2020/2021 nie uległ zmianie. W związku z powyższym przypominam, że w dniu  2 listopada 2020 oraz 12 i 13 listopada 2020 zajęcia zdalne nie będą realizowane.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak