Aktualności

WSTECZ

11 maja 2021
Informacja dotycząca organizacji nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym od dnia 17 do 28 maja 2021 roku

  Informujemy, że na podstawie treści Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 17 do  28 maja 2021 roku w  I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie nauczanie będzie realizowane w formule hybrydowej.


  W związku z powyższym zajęcia szkolne realizowane będą wg. tygodniowego planu lekcji obowiązującego od dnia 4.05.2021 r. i wg. następującego porządku:


    • Uczniowie klas pierwszych będą realizować zajęcia szkolne w formie stacjonarnej w dniach: od 17 do 21 maja 2021 roku. W dniach od 24 do 28 maja zajęcia będą realizowane w formie zdalnej, na platformie Microsoft Teams.


    • Uczniowie klas drugich będą realizować zajęcia szkolne w formie stacjonarnej w dniach: od 24 do 28 maja 2021 roku. W dniach od 17 do 21 maja zajęcia będą realizowane w formie zdalnej, na platformie Microsoft Teams.


  Uczniowie realizujący naukę w szkole w ramach nauczania hybrydowego zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego poprzez:


• Noszenie maseczek zakrywających usta i nos.
• Dezynfekowanie rąk po wejściu do budynku szkoły oraz przy wejściu do sal lekcyjnych.
• Zachowanie dystansu społecznego.
• Nie gromadzenia się na przerwach międzylekcyjnych.

• Wchodzenia i wychodzenia z budynku szkoły wyznaczonymi dla poszczególnych klas wejściami:


- wejście główne, od strony ulicy Mickiewicza – (klasa1a1, 2a1, 2b1 )
- wejście boczne, od strony parkingu i przychodni zdrowia – (klasa 1a2, 2c1 )
- wejście od strony dziedzińca (plac z kasztanami) – (klasa1b, 2b )
- wejście przez łącznik – (klasa 1c, 2c )

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak