Aktualności

WSTECZ

18 stycznia 2021
Informacja dotycząca organizacji nauki po feriach zimowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie

  Niniejszym informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku ogranicza się funkcjonowanie szkół. Oznacza to, ze nauka w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 roku odbywać się będzie nadal  zdalnie, według tygodniowego planu lekcji dla poszczególnych klas.

 
  Jednocześnie przypominam istotne wydarzenia dotyczące organizacji nauczania w nadchodzącym czasie:
•    28 stycznia 2021 roku, do godziny 12:00 nauczyciele poszczególnych przedmiotów wystawiają  oceny na koniec semestru pierwszego. 
•    W dniu 1 lutego 2021 roku rozpoczynamy II semestr nauki w roku szkolnym 2020/2021.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak