Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Od dnia 13 do 17 grudnia 2021 r.  nauka w I Liceum Ogólnokształcącym realizowana będzie w trybie zdalnym na platformie MS Teams. W trybie stacjonarnym naukę realizować będą w tym czasie  wyłącznie uczniowie klas maturalnych, tj. 3B i 3C. 
    
  W okresie od 20 grudnia 2021 r.  do 7 stycznia 2022 r.  w I Liceum Ogólnokształcącym nauka będzie realizowana wyłącznie w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Dotyczy to także klas maturalnych.

 

  Powyższe decyzje podyktowane są troską o życie i zdrowie uczniów, pracowników oraz ich rodzin. Rosnąca liczba zachorowań w całym powiecie namysłowskim, a także niedawna sytuacja, która doprowadziła do czasowego  zawieszeniem zajęć dla wszystkich uczniów oraz wymusiła konieczność przejścia w tryb nauki hybrydowej to kolejny argument przemawiający za tym postanowieniem.
  Decyzja o zawieszeniu zajęć w trybie stacjonarnym jest także konsekwencją rekomendacji Starosty Powiatu Namysłowskiego oraz pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PROCESU NAUCZANIA w I LO w NAMYSŁOWIE

08 grudnia 2021

WSTECZ

Aktualności