Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Matury próbne piszemy przy zachowaniu reżimu sanitarnego, który oznaczać będzie:


•    Uczestnicy matury próbnej pojawiają się szkole zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe oraz maseczki zakrywające usta i nos (zakaz używania przyłbic i chust!).  Zdjęcie maseczek i rękawiczek będzie możliwe jedynie za zgodą nauczyciela wyłącznie w Sali, w której odbywać się będzie egzamin. Ewentualne wyjście z Sali w czasie trwania egzaminu oznacza konieczność umycia rąk i ich zdezynfekowania.

 
•    Uczniowie uczestniczący w maturze próbnej wchodzą do budynku szkoły czterema wejściami według określonego porządku od godziny 8.30.
Przedstawiony poniżej porządek wejść obowiązuje od 3 do 5 marca.


- wejście do łącznika od strony dziedzińca wewnętrznego („kasztany”): 
Kl. IIIA numery z dziennika 1-7, 9, 10,12,14,15 sala nr 24 - łącznik
Kl. IIIA numery z dziennika 17-25, 27- 29, sala nr 27 - łącznik


- wejście  od strony Sali gimnastycznej („kasztany”):
Kl. IIIB1 numery z dziennika 1-11, sala nr 105 – I piętro

 

- wejście boczne od strony poradni zdrowia i parkingu:
Kl. IIIB1 numery z dziennika 12-22, sala nr 108 – I piętro

 

- wejście główne od strony ulicy Mickiewicza:
Kl. IIIB2 cała klasa (23 osoby) Aula - III piętro

 

•    Uczniowie po wejściu do szkoły udają się w pobliże przypisanych do nich Sal zachowując dystans społeczny i nie zdejmując maseczek oraz rękawiczek. 
Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają budynek szkoły tą samą drogą, którą przybyli na egzamin  przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU I ORGANIZACJI MATUR PRÓBNYCH W DNIACH 3 – 5 MARCA 2021.

01 marca 2021

WSTECZ

Aktualności