Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Przypominamy, że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 przebiega wg zmienionego harmonogramu.

 

  Ostateczny termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa w dniu 21.06.2021 r. o godz. 15:00.

 

  Prosimy o uwzględnienie tego faktu i złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie.

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
16 czerwca 2021

WSTECZ

Aktualności