Aktualności

WSTECZ

23 czerwca 2020
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS I – II.

  W najbliższy piątek, tj. 26 czerwca 2020 roku w myśl kalendarza na rok szkolny 2019/2020 kończy się obecny rok szkolny. W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym i troską o zdrowie uczniów oraz nauczycieli, zakończenie roku szkolnego nie będzie miało uroczystego charakteru. Uczniowie klas I – II będą mogli odebrać świadectwa końcoworoczne w dniu 26.06.2020 roku w budynku szkoły wg. określonego porządku i zasad:

 
  • Wydawanie świadectw odbywać się będzie od godziny 9.00 do godziny 13.00
 
  • Miejscem wydawania świadectw będzie sekretariat szkoły oraz holl łącznika
 
  • Wejść do budynku szkoły celem odebrania świadectw będzie można wejściem
głównym od strony ulicy Mickiewicza oraz od strony dziedzińca szkoły według
następującego harmonogramu:
 
Wejście główne - sekretariat:
 
09:00 do 09:50 - klasa 1a1
10:00 do 10:50 - klasa 1b1
11:00 do 11:50 - klasa 1c1
12:00 do 12:50 - klasa 1b
 
Wejście od dziedzińca – holl, łącznik:
 
09:00 do 9.50 - klasa 1c
10:00 do 10:50 - klasa 2a
11:00 do 11:50 - klasa 2b1
12:00 do 12:50 - klasa 2b2
 
  • Uczniowie odbierający świadectwa zachowują względy bezpieczeństwa polegające na:

 

- zachowaniu wymaganej odległości między sobą wynoszącej minimum 1.5 metra
 
- wejściu do szkoły celem odbioru świadectwa w maseczkach ochronnych i
rękawiczkach
 
- odbiór świadectwa uczeń podpisuje własnym długopisem.

 

 

Dyrektor I LO w Namysłowie

Wojciech Surmacz

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

Aktualności

(VIDEO)

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2023 © by Wojciech Nowak