Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  W najbliższy piątek, tj. 26 czerwca 2020 roku w myśl kalendarza na rok szkolny 2019/2020 kończy się obecny rok szkolny. W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym i troską o zdrowie uczniów oraz nauczycieli, zakończenie roku szkolnego nie będzie miało uroczystego charakteru. Uczniowie klas I – II będą mogli odebrać świadectwa końcoworoczne w dniu 26.06.2020 roku w budynku szkoły wg. określonego porządku i zasad:

 
  • Wydawanie świadectw odbywać się będzie od godziny 9.00 do godziny 13.00
 
  • Miejscem wydawania świadectw będzie sekretariat szkoły oraz holl łącznika
 
  • Wejść do budynku szkoły celem odebrania świadectw będzie można wejściem
głównym od strony ulicy Mickiewicza oraz od strony dziedzińca szkoły według
następującego harmonogramu:
 
Wejście główne - sekretariat:
 
09:00 do 09:50 - klasa 1a1
10:00 do 10:50 - klasa 1b1
11:00 do 11:50 - klasa 1c1
12:00 do 12:50 - klasa 1b
 
Wejście od dziedzińca – holl, łącznik:
 
09:00 do 9.50 - klasa 1c
10:00 do 10:50 - klasa 2a
11:00 do 11:50 - klasa 2b1
12:00 do 12:50 - klasa 2b2
 
  • Uczniowie odbierający świadectwa zachowują względy bezpieczeństwa polegające na:

 

- zachowaniu wymaganej odległości między sobą wynoszącej minimum 1.5 metra
 
- wejściu do szkoły celem odbioru świadectwa w maseczkach ochronnych i
rękawiczkach
 
- odbiór świadectwa uczeń podpisuje własnym długopisem.

 

 

Dyrektor I LO w Namysłowie

Wojciech Surmacz

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS I – II.
23 czerwca 2020

WSTECZ

Aktualności