Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz związane z nią zmiany dotyczące funkcjonowania szkół wpływają na konieczność innej organizacji nauczania, a także współpracy i komunikacji rodziców ze szkołą.

 
  W związku z powyższym spotkanie ogólne z rodzicami uczniów wszystkich klas, czyli tzw. wywiadówka odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams. Rodzice korzystając z kont swoich dzieci, tj. uczniów poszczególnych klas będą mogli skontaktować się z wychowawcami i uzyskać stosowne informacje w dniu 10 listopada 2020 roku (najbliższy wtorek od godziny 17:00). Spotkania odbędą się w zespołach "LEKCJA WYCHOWAWCZA” poszczególnych klas.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Informacja dotycząca zebrania ogólnego z rodzicami („wywiadówki”)
w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie
05 listopada 2020

WSTECZ

Aktualności