Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Dyrekcja I LO otrzymała oficjalną informację z Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie o pozytywnym wyniku na Covid19, który pojawił się u uczniów naszej szkoły. W związku z powyższym po konsultacji ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie oraz Powiatową  Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną w Namysłowie przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych i procedur podjęła decyzję o zawieszeniu zajęć w trybie stacjonarnym dla klas: 2a1, 2a2, 2b, 2c, 3b, 3c w dniach 23 do 26 listopada 2021 r. 

 

  Uczniowie z ww. klas, którzy nie są w pełni zaszczepieni (nie przyjęli dwóch dawek określonej szczepionki) objęci są kwarantanną do dnia 26 listopada 2021 r. Pozostałych uczniów w myśl obowiązujących przepisów kwarantanna nie dotyczy.

 
  Zajęcia dla ww. oddziałów od dnia 23 do 26 listopada będą realizowane w formule zdalnej na platformie MS Teams zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji.


  Wszelkie zmiany dotyczące organizacji procesu nauczania w I LO będą komunikowane na stronie www szkoły, FB szkoły oraz w ramach kontaktu telefonicznego  pod nr telefonu 77 410 70 60.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
w I LO
22 listopada 2021

WSTECZ

Aktualności